Etusivu

Ohjelma

Ohjelmalista

Turun taidoseura ry: Taido

Taido on vanhan japanilaisen perinteen omaava kamppailu-urheilulaji, joka on määrätietoisella kehitystyöllä samalla täysin uudenaikainen, uuden vuosituhannen laji. Taidon kehitti Seiken Shukumine vuonna 1965, ja Suomessa taidoa on harrastettu 1972 lähtien.

Taidossa hyökätään ja puolustaudutaan samanaikaisesti vartalon akselin erilaisia liikeratoja hyväksi käyttäen. Taidon perustan muodostavat viiteen tekniikkaluokkaan jaetut 50 perustekniikkaa ja niistä luovuudella kehitetyt sovellutukset. Tekniikat sisältävät mm. erilaisia lyöntejä, potkuja ja jalkasaksikaatoja.

Liikkuminen on taidossa hyvin tärkeää. Unsoku-liikkumiseen (tapa liikuttaa jalkoja) liittämällä Unshin (kuperkeikat, kärrynpyörät, voltit) ja niiden yhdistäminen Taidon tekniikoihin antavat puolustukselle ja hyökkäykselle muista kamppailulajeista poikkeavaa kolmiulotteisuutta. Lisäksi taido uhkuu nopeutta, voimaa, yllättävyyttä ja nykyaikaisuutta.

Taidon päämääränä on kehittää harrastajaansa paitsi fyysisesti myös henkisesti. Keskittymistä ja itsehillintää vaativa harjoittelu sekä harjoitussalilla vallitseva kuri yhdistettynä kunkin vastuuvetäjän vastuullisuuteen kasvattavat harjoittelijaa sopeutumaan yhteiskuntaan sekä noudattamaan sääntöjä ja normeja. Parhaansa tekeminen, usko itseensä ja toisen ihmisen kunnioitukseen tukeutuva nöyryys myös salin ulkopuolella ovat osa oikeaa Taidoa ja siten jokaisen taidoharrastajan perimmäinen pyrkimys.

Taido merkitsee suomeksi käännettynä vartalon ja mielen (tai) tietä (dô). Tavu dô tarkoittaa sekä henkistä että fyysistä tietä, polkua, elämäntapaa.

Turun taidoseura ry:n esittely